Øverst på siden

RoHs Directive - Reduction of hazardous substances

RoHS direktivet om elektronisk udstyr

RoHS direktivet (Reduction of hazardous substances) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr blev pr. 1. juli 2006 implementeret i de nationale lovgivninger.
RoHs direktivet har, sammen med WEEE direktivet om behandling af elektronikaffald, til hensigt at løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.
Ikon_RoHs
Direktivet sætter begrænsninger for anvendelse af cadmium, kviksølv, bly, chrom samt visse flammehæmmere i elektriske produkter.

RoHs direktivet gælder for disse stoffer:

Det er forbudt at importere og sælge elektrisk og elektronisk udstyr, hvis udstyret indeholder følgende stoffer i en koncentration, der er højere, end hvad der fremgår af parentesen efter hvert stof (i parentesen er angivet de maksimale koncentrationsværdier i vægtprocent i homogene materialer):

 1.  Bly (0,1 %)
 2. Kviksølv (0,1 %)
 3. Cadmium (0,01 %)
 4. Hexavalent chrom (0,1 %)
 5. Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
 6. Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
 7. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
 8. Buthylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
 9. Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
 10. Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

RoHs direktivet gælder for disse produktkategorier:

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr som bekendtgørelsen dækker, jf. § 1, stk. 1:
 1. Store husholdningsapparater
 2. Små husholdningsapparater
 3. It- og teleudstyr
 4. Forbrugerudstyr
 5. Belysningsudstyr
 6. Elektrisk og elektronisk værktøj
 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
 8. Medicinsk udstyr
 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter
 10. Salgsautomater
 11. Andet elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er dækket af ovenstående kategorier.

 Læs mere om Rohs direktiv.

WEEE direktivet om elektronikaffald

WEEE direktivet er vedtaget af Europa-Kommissionen og skal sammen med RoHS direktivet løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.
Øges genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med kravene i WEEE-direktivet, vil det begrænse den samlede mængde affald, der går til endelig bortskaffelse. Producenterne får ansvaret for tilbagetagning og genvinding af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Dette har til formål, at anspore dem til at designe elektrisk og elektronisk udstyr på en mere miljøvenlig måde, hvor der til fulde tages hensyn til affaldshåndteringsapektet. Forbrugerne vil kunne returnere deres brugte udstyr gratis.

RoHs Directive - Reduction of hazardous substances

RoHS direktivet om elektronisk udstyr

RoHS direktivet (Reduction of hazardous substances) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr blev pr. 1. juli 2006 implementeret i de nationale lovgivninger.
RoHs direktivet har, sammen med WEEE direktivet om behandling af elektronikaffald, til hensigt at løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.
Ikon_RoHs
Direktivet sætter begrænsninger for anvendelse af cadmium, kviksølv, bly, chrom samt visse flammehæmmere i elektriske produkter.

RoHs direktivet gælder for disse stoffer:

Det er forbudt at importere og sælge elektrisk og elektronisk udstyr, hvis udstyret indeholder følgende stoffer i en koncentration, der er højere, end hvad der fremgår af parentesen efter hvert stof (i parentesen er angivet de maksimale koncentrationsværdier i vægtprocent i homogene materialer):

 1.  Bly (0,1 %)
 2. Kviksølv (0,1 %)
 3. Cadmium (0,01 %)
 4. Hexavalent chrom (0,1 %)
 5. Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
 6. Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
 7. Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
 8. Buthylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
 9. Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
 10. Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

RoHs direktivet gælder for disse produktkategorier:

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr som bekendtgørelsen dækker, jf. § 1, stk. 1:
 1. Store husholdningsapparater
 2. Små husholdningsapparater
 3. It- og teleudstyr
 4. Forbrugerudstyr
 5. Belysningsudstyr
 6. Elektrisk og elektronisk værktøj
 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
 8. Medicinsk udstyr
 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter
 10. Salgsautomater
 11. Andet elektrisk og elektronisk udstyr, der ikke er dækket af ovenstående kategorier.

 Læs mere om Rohs direktiv.

WEEE direktivet om elektronikaffald

WEEE direktivet er vedtaget af Europa-Kommissionen og skal sammen med RoHS direktivet løse problemet med den hurtigt voksende strøm af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt supplere EU’s foranstaltninger vedrørende deponering og forbrænding af affald.
Øges genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med kravene i WEEE-direktivet, vil det begrænse den samlede mængde affald, der går til endelig bortskaffelse. Producenterne får ansvaret for tilbagetagning og genvinding af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Dette har til formål, at anspore dem til at designe elektrisk og elektronisk udstyr på en mere miljøvenlig måde, hvor der til fulde tages hensyn til affaldshåndteringsapektet. Forbrugerne vil kunne returnere deres brugte udstyr gratis.