Øverst på siden

Nyt krav om pink leder i jordforbindelse til apparater, som indgår i IKT-systemer

I seneste udgave af standarden for elektriske installationer, HD60364, er der introduceret et nyt krav om lederfarve.
Del 5-54 vedr. ”Valg og installation af elektrisk materiel – Jordingsanlæg og beskyttelsesledere” er blevet væsentligt udvidet med et helt nyt afsnit om Funktionsjording og funktionsmæssig potentialudligning til IKT (pkt. 545).
 
IKT-systemer (informations- og kommunikationsteknologisystemer) omfatter blandt andet DC-forsyningsnet, LAN-netværk, kommunikationssystemer til brand- og indbrudsalarmer og bygningsautomationssystemer.
Funktionsjording er ikke en foranstaltning, som yder personbeskyttelse, men en beskyttelse for at lave god jordforbindelse til apparater, som indgår i IKT-systemer, og her er det nu anført, at funktionsjordingslederen skal være PINK.

Det vigtigste nye krav til funktionsjord HD60364-sammenhæng er:
 • Funktionsjordingslederen skal være pink eller markeres FE.
 • Funktionsjorden skal (kun) forbindes én gang til hovedjordklemmen, hvis der er flere ledere.

Køb dine pink / rosa ledere hos MTO electric a/s

IKT = Informations- og KommunikationsTeknologiudstyr og -systemer  

Ifølge elsikkerhed.dk omfatter IKT-systemer blandt andet følgende:
 • DC-forsyningsnet (og systemer) til forsyning af IKT-udstyr i en bygning
 • Stjerneformede interne PABX-telefonisystemer eller deres udstyr
 • LAN-netværk
 • Kommunikationssystemer til brand og indbrudsalarm
 • Bygningsautomationssystemer, f.eks. digitale styresystemer
 • Systemer til computerunderstøttet fremstilling (computer-aided manufactoring, CAM) og andre computerunderstøttede serviceydelser
 • Sende- og kommunikationsteknologi
 
Kilde: elsikkerhed.dk
Udgivelsesdato
5/11/2023
Skrevet af Mette Christensen

Flere nyheder

Nyt krav om pink leder i jordforbindelse til apparater, som indgår i IKT-systemer

I seneste udgave af standarden for elektriske installationer, HD60364, er der introduceret et nyt krav om lederfarve.
Del 5-54 vedr. ”Valg og installation af elektrisk materiel – Jordingsanlæg og beskyttelsesledere” er blevet væsentligt udvidet med et helt nyt afsnit om Funktionsjording og funktionsmæssig potentialudligning til IKT (pkt. 545).
 
IKT-systemer (informations- og kommunikationsteknologisystemer) omfatter blandt andet DC-forsyningsnet, LAN-netværk, kommunikationssystemer til brand- og indbrudsalarmer og bygningsautomationssystemer.
Funktionsjording er ikke en foranstaltning, som yder personbeskyttelse, men en beskyttelse for at lave god jordforbindelse til apparater, som indgår i IKT-systemer, og her er det nu anført, at funktionsjordingslederen skal være PINK.

Det vigtigste nye krav til funktionsjord HD60364-sammenhæng er:
 • Funktionsjordingslederen skal være pink eller markeres FE.
 • Funktionsjorden skal (kun) forbindes én gang til hovedjordklemmen, hvis der er flere ledere.

Køb dine pink / rosa ledere hos MTO electric a/s

IKT = Informations- og KommunikationsTeknologiudstyr og -systemer  

Ifølge elsikkerhed.dk omfatter IKT-systemer blandt andet følgende:
 • DC-forsyningsnet (og systemer) til forsyning af IKT-udstyr i en bygning
 • Stjerneformede interne PABX-telefonisystemer eller deres udstyr
 • LAN-netværk
 • Kommunikationssystemer til brand og indbrudsalarm
 • Bygningsautomationssystemer, f.eks. digitale styresystemer
 • Systemer til computerunderstøttet fremstilling (computer-aided manufactoring, CAM) og andre computerunderstøttede serviceydelser
 • Sende- og kommunikationsteknologi
 
Kilde: elsikkerhed.dk
Udgivelsesdato
5/11/2023
Skrevet af Mette Christensen

Flere nyheder