Øverst på siden

Ny afbryder fra KATKO i EMC til frekvensomformer med 3 PE-klemmer

fredag den 21. maj 2021

Fra vores finske leverandør Katko, kan vi præsentere en række reparations- og sikkerheds afbrydere:

Katko afbryder med 3 PE-klemmer

I maskindirektivet er der et krav om forstærket jordingsforbindelse i frekvensomformer installationer, for at sikre at inducerede strømme i skærmen ledes sikkert til jord (jf. DS/EN 60240-1:2018 §8.2.6).
Såfremt der anvendes 3+3 EMC–kabel med 3 koncentriske jordledere med reduceret tværsnit er det et krav, at disse jordledere føres separat hele vejen fra frekvensomformeren til forsyningspunktet. Det gælder også gennem sikkerhedsafbryderen, der tillige skal være en EMC–udgave, som beskytter mod elektromagnetisk udstråling. Katko tilbyder en sådan løsning, hvor der i EMC–afbryderne er 3 separerede jordingsklemmer. Udgaverne med 3 PE–ledere findes både i polycarbonat, ABS og rustfrie udgaver. 

Katko afbrydere i ABS og EMC-udførelse

Indenfor fødevareindustrien kan der være udfordringer med plastprodukters modstandsdygtighed i forhold til de rengøringsmidler, der anvendes. Her har vi fundet at ABS–plast er modstandsdygtigt overfor den basiske påvirkning fra rengøringsmidlerne. For også at kunne tilbyde en EMC–afbryder til fødevareindustrien, har Katko udviklet ABS–afbrydere med et indvendig lag kobberlak, der sikrer EMC–dæmpning i forhold til EMC–direktivet.  

ABS/EMC–afbrydere findes fra 20 til 125A. 

Katko afbryder i EMC-udførelse med UL-godkendelse

Til det amerikanske marked har Katko et omfattende program af afbrydere med UL–godkendelse. Afbryderne er generelt UL–listede. Programmet af UL-godkendte afbrydere er udvidet med flere varianter i EMC–udførelse til anvendelse som sikkerhedsafbrydere med frekvensomformer installationer.

De UL–godkendte EMC–afbrydere omfatter følgende varianter: 
  • Polycarbonat 
  • ABS (til anvendelse i fødevareindustrien) 
  • Pladekapslet 
  • Aluminium 
  • Rustfrit stål 
Udgaver op til 150A / 75 HP